Gruzlicze zapalenie opon mozgowych

7 Views Comment Off

Raport Freimana i Geefhuysena na temat wyników leczenia 131 dzieci afrykańskich z gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wskazuje na ciągle utrzymującą się ciężką postać tej choroby. W chwili przyjęcia do szpitala 2/3 chorych było nieprzytomnych, 40% zmarło w ciągu roku, a połowa tych, którzy przeżyli miała ciężkie powikłania. Nie przeprowadzono dotychczas żadnych klinicznych badań kontrolowanych, które pozwoliłyby ustalić optymalną metodę leczenia, tak jak ustalono leczenie gruźlicy płuc. Zasady leczenia są przeto oparte na wynikach starszych badań klinicznych oraz znajomości farmakokinetyki i aktywności nowszych leków przeciwgruźliczych. Transport izoniazydu do płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) jest dobry, podobnie jak pirazynamidu, a oba te leki osiągają, jak opisywano, stężenie w PMR zbliżone do stężenia w surowicy. Stężenie ryfampicyny w PMR wynosi ok. 10% nie związanego z białkami leku w surowicy, Etambutol osiąga mierne stężenia w PMR jedynie u chorych z gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, podczas gdy transport streptomycyny, podobnie jak innych antybiotyków aminoglikozydowych do płynu, jest znikomy. W przeciwieństwie do tych  ostatnich  leków  etionamid  dobrze  przechodzi  do  PMR  nawet  u  osób zdrowych.

Inne artykuły o modzie i urodzie online:

About the author

Ankieta:

Czy warto zapłacić większą ilość pieniędzy za złotą biużuterię ślubną ręcznie robioną?

View Results

Loading ... Loading ...
Kategorie
Komentarze:
Archiwum: